Giới thiệu

Ba Con Cừu Cao Thắng – Lẩu Cừu Mông Cổ

  • Địa chỉ: 106 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 1900 636 091